Bytte dato for parkbilletter til Bjørneparken

Ved bytte av dag i parken må du benytte samme e-post og telefonnummer som de billettene du allerede har kjøpt. Å bytte dag koster 40 kroner per billett som skal byttes. Det tas ikke betaling for å bytte billetter for barn 0-2 år. Når du bytter dag for dine billetter på vår tjeneste mottar du en kupongkode tilsvarende beløp på tidligere kjøpte billetter. Denne legger du inn i feltet kupongkode i kassen når du har valgt ny dag i parken. Sluttsummen på ordren blir da satt til 0 og dine tidligere billetter blir kansellert.

kr 0.00kr 40.00